Bestyrelsen

 

Formand: Dorte Bak Regueira – tlf. 6061 8400

Næstformand: Peder Hundebøll – tlf. 2481 5382

Kasserer: Pia Sandgaard Quist

Menigt medlem: Tina Larsen

Menigt medlem: Knud Fischer

Suppleant: Peter Ibsen

Suppleant: Sussie Kaldal

Revisorer: Jan Jensen

Revisorsuppleant: Lisa Nikolajsen

 

Diget rundt om Vængetvej, Frihedsvej, Tuevej, Skyttevej www.digelaug.dk