Digelaug aktion og handling

Nedenstående er en oversigt over de tiltag som bestyrelsen tager i forbindelse med højvande.

Højvande tager udgangspunkt i vandstandsprognoser fra DMI for stationen Jægerspris, Kignæs Havn

Prognose – fra DMI

Jægerspris, Kignæs havn

Hvad gør bestyrelsen Hvilken orientering får hele digelauget – og hvad forventes der af indsats fra digelaugets medlemmer
Over 125 cm Bestyrelsesmedlemmer kontakter hinanden:

Første medlem der konstaterer varsle over +125 cm rundsender mail med det formål at vi ved at der kan opstå en ”situation” og har styr på hvem i bestyrelsen der er til rådighed hvornår de kommende dage.

 

Ingen aktion
Afhængig af højvandsprognosen og faktisk højvande iværksættes efterfølgende:
125 – 150 cm 1 – 2 personer fra bestyrelsen tjekker højtvandslukker.

Vandstanden i ”regnvands-ledningen” (brønd punkt E) tjekkes.

Der tages samtidig højde for evt varsel om regnvejr – hvis kritisk vandstand i regnvandsledning kontakt til Beredskabet

Tjek op på pumper og forbered evt. udpumpning af vand.

 

Ingen aktion

 

Dog, hvis det er nødvendigt at pumpe vand ud af regnvandsledning skrives det på hjemmesiden – og der bedes om assistance til etablering af pumpning

150 – 180 cm Beredskabets hjemmeside tjekkes-

Bestyrelsen mødes ved bommen

Der etableres indsatsledelse og aftales rundering, tjekpunkter, vagtplan mm

Herunder tjekke ”nabodige” langs Vængetvej. Vandstand i regnvandsledning og evt. gennemløb ved højvandslukker overvåges.

Hvis der opstår akutte problemer tager indsatsledelsen beslutninger.

 

Der skrives meddelelse på digelaugets hjemmeside.

Indhold: hvilke beslutninger er der taget mht beredskab og evt brug for assistance, samt ”sidst opdateret”.

 

 

 

 

Evt. indkaldelse af assistance

 

180 – 215 Der læsses sandsække på trailere.

Vagtordningen forstærkes, og der etableres arbejdshold vedr. evt udlægning af sandsække og afhængig af vandgennemtrængning på Vængetvej diget, evt spærring af Vængetvej.

Evt. kontakt til entreprenør om levering af grus

 

Opfordring på hjemmeside om ”hjælpende hænder” –

Evakuering af biler

Andre aktioner besluttes af indsatsledelse og meddeles på hjemmesiden

215 + Beredskabet tager over – og afgør evt. evakuering Orientering om evt. evakuering om muligt