Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling i Neder Dråby Digelaug lørdag den 7. april 2018 kl 11.00.

Generalforsamlingen afholdes i Kignæshallen, Smedeengen, Jægerspris.

Dagsorden udsendes  ca. 14 dage før Generalforsamlingen.

Referat generalforsamling Digelaug april 2018

Diget rundt om Vængetvej, Frihedsvej, Tuevej, Skyttevej www.digelaug.dk