Generalforsamling

Årets Generalforsamling i Neder Dråby Digelaug afholdes

    • Onsdag den 20. marts 2024 kl 19.00.

i Rejsestalden, Jægerspris.

Dagsorden er udsendt til alle medlemmer ultimo februar 2024.