Billeder fra Stormfloden den 6. december 2013

2013-12-06 09.59.03
2013-12-06 09.59.03
3 vare (r) « 2 af 3 »

Diget rundt om Vængetvej, Frihedsvej, Tuevej, Skyttevej www.digelaug.dk