Nyhedsarkiv

Søndag den 29. oktober 2017 kl. 17.00

Her kl. 17.00 er der intet nyt i forhold til tidligere opdatering.

Vandstanden forventes at blive ca. 1.50 m, hvilket ikke skaber nogle problemer for vores dige.

Digelauget

————————————

Søndag den 29. oktober 2017 kl. 11.50

Nyt om vandstanden og digelaugets beredskab

Lige nu varsles der om vandstand på ca. 1,50 over normalen i aften ved 22.30-tiden.

Vi forudser ingen problemer med diget, da vandet kun lige vil stå et par centimeter op på digefoden.

Vi har tjekket alle højtvandslukkerne og følger udviklingen i vandstanden nøje.

Næste opdatering her kl. 17.00 i dag.

På digelaugets bestyrelses vegne

 

 

Borgermøde om Kystsikring i Frederikssund Kommune

Neder Dråby Digelaug deltog i går onsdag den 20. april 2017 som oplægsholder i Frederikssund Kommunes borgermøde om Kystsikring – her er hvad hvad der skrives om borgermødet på www.frederikssund.dk

 

27. december 2016 kl. 08.15

Så er vandstanden faldende igen. Vandstanden toppede ca. kl. 05.00 med 1,5 m over daglig vande. Diget har heldigvis holdt vandet ude fra vores område og vi har klaret natten med at holde vagt ca. hver time. Her er et stemningsbillede fra en af vores vagtrunder. Dejligt med vores dige!

27. december 2016 kl. 01.15

Vandstanden er nu kl. 01.15 målt til 1,30 m over daglig vande.

Målingen er fra de nyligt opsatte målepinde.

 

26. december 2016 kl. 13.30

Bestyrelsen har nu holdt møde på diget. Vi har aftalt, at der bliver gået vagtrunder hver time i løbet  af natten. Desuden er Mogens klar med pumper og generator, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ud fra de prognoser der er nu, regner vi ikke med, at der bliver problemer med vores dige.

Vi skriver ud på de mailadresser og sms-numre vi har, hvis der bliver brug for indsats fra beboerne i området.

Har I spørgsmål så ring til Dorte på tlf. 60618400.

25. december 2016 kl. 21.45

Til orientering så mødes digelaugets bestyrelse i morgen formiddag for at drøfte situationen og de sidste nye prognoser for stormen samt for at lægge en plan en eventuel indsats. Der vil blive lagt nyt her om situationen mandag formiddag.

Varslingen lyder stadig på 1,65 over daglig vande.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

25. december 2016 kl. 14.00

Der varsles forhøjet vandstand i Roskilde Fjord ca. 1,70 meter over daglig vandstand  natten mellem mandag og tirsdag (26./27. december).  Digelaugets bestyrelse følger udviklingen nøje og vi vil patruljere på diget løbende natten til tirsdag for at sikre os at alt er vel. Med en vandstand på 1,7 meter over daglig vande vil der ikke være nogen problemer med vores dige, men vi vil selvfølgelig være meget opmærksomme og følge udviklingen.

Ved evt. spørgsmål ring på tlf. 60618400 til Dorte (formand).

Vi beder om at der ikke foretages dispositioner på digelaugets vegne uden, at det er afklaret med digelaugets bestyrelse først.

Situationen kan også følges her på Frederikssund kommunes hjemmeside  Link

Til orientering kan oplyses, at vandstanden i forbindelse med stormen Bodil var mindst 2,05 m og at vores dige efter sidste renovering er dimensioneret til at modstå en vandstand på 2,25 m over daglig vande.

Næste opdatering følger her søndag aften kl. 20.00

mvh Digelaugets bestyrelse

 

April 2016

Så er Generalforsamling 2016 vel overstået – læs referatet her

Arbejdsdag

Som annonceret på generalforsamlingen vil der blive afholdt en  arbejdsdag i Digelauget:

Lørdag d. 28. maj 2016 kl. 10 – 14

Mødested bommen ved Frihedsvej, medbring trillebør/rive/skovl.

Der skal fjernes sten fra diget, påføres muldjord hvor det er nødvendigt og eftersås græsfrø etc.

Alle kan hjælpe og vi har også brug for kaffe og kage.

Meld dig på info@digelaug.dk, så vi har et overblik over hvor mange vi bliver.

Søndag den 11. januar  2015 kl. 12.15

Så klarede vi den også denne gang. Det svage punkt på diget langs med Frihedsvej blev sikret med presenning og sandsække, således at vandet ikke skulle ødelægge diget. Vandet var på ingen måde truende i forhold til højden på vores dige, men diget skulle ikke gerne gå i stykker. Vi fik Beredskabet til at hjælpe med at lægge en del af vores sandsække på. Samtidig lagde Beredskabet (efter vores ønske) sandsække på ved Ross Andersens fangfold, da det var tæt på at løbe over der igen. Vi er meget tæt på at have vores tilladelse fra Kystdirektoratet til at få ordnet diget langs med Frihedsvej, og så går vi i gang med arbejdet. De andre diger får vi ikke lov til at gøre højere – dem skal vi blot vedligeholde.

Lørdag den 10. januar kl. 8.00

Seneste opdatering fra Frederikssund kommune. Vi er desuden blevet kontaktet af kommunen pr mail som skriver til os at vi skal henvende os lørdag, hvis der bliver brug for hjælp. Dejligt at vide!

Fredag den 9. januar 2015 kl. 16.00

Sidste nyt fra Frederikssund Kommune: Opdatering på situationen. Her står bl.a. et stykke nede at man har besigtiget digerne i Vænget.

Fredag den 9. januar 2015 kl. 8.00: Ny storm januar 2015

Der varsles storm fredag d. 9. januar og lørdag d. 10. januar. Digelauget er opmærksom på situationen. Vandstanden forventes at stige til 1,40 til 1,50 m over daglig vande. Dette mener vi ikke bør give problemer for vores dige. Vi holder dog løbende øje med diget og vandstanden. Vi har udlagt depoter af sandsække for enden af Frihedsvej samt ved digets start ved Engvej.

Vi informerer løbende her på hjemmesiden, hvis det bliver aktuelt.

Se desuden vores Beredskabsplan

17. marts 2014

Der blev heldigvis ikke brug for at sætte hele vores beredskab i gang igen. Det er vi glade for. Men vi var klar!

14. marts 2014

 

14. marts 2014

DMI har varslet storm fra nord og nordvest fredag og lørdag den 14. og 15. marts 2014.

Digelauget holder naturligvis øje med situationen, og tager løbende stilling til hvad der kan/skal gøres.

Digelaugets medlemmer kan selv orientere sig på DMIs hjemmeside, www.frederikssund.dk og på Beredskabets Facebook-side fhbrandogredning. Beredskabets facebook vil være den første der bliver opdateret.

Vi håber naturligvis ikke at det bliver så slemt.

13. marts 2014

Neder Dråby Digelaug deltager i Borgermøde om diger på Skuldelev kro. Digelauget er indbudt til at holde oplæg om vores arbejde med digelaug og dige som et konkret eksempel i Frederikssund Kommune.

11. februar 2014

Frederikssund kommune afholder borgermøde den 24. februar 2014.

17. februar 2014

Artikel om diger i Frederikssund Kommune – Frederiksborg Amtsavis

Søndag den 8. december 2013

Her i Neder Dråby Digelaug er vi glade for at vores dige holdt.

Fredag den 6. december 2013 blev en dag der for alvor skrev sig ind i Neder Dråby Digelaugs historiebog. Vores dige blev udsat for den værst tænkelige test og det samme gjorde Neder Dråby Digelaugs beredskab. Men heldigvis bestod såvel diget og beredskabet testen.

DET HOLDT! Kun nogle få huller! Men heldigvis kunne vi holde vandet ude med sandsække, pumper og masser af arbejdskraft. Det var godt gået. Tak til alle der hjalp! Også de frivillige der kom udefra for at hjælpe!

Nu arbejder vi videre med diget således, at vi er endnu bedre sikret næste gang.

Vi modtager gerne gode billeder som vi kan gemme i vores arkiv. Send til info@digelaug.dk

Har du mange så ring til Dorte på 6061 8400, så vi kan aftale hvordan vi gør.