Diget rundt om Vængetvej, Frihedsvej, Tuevej, Skyttevej www.digelaug.dk