Generalforsamling

Der afholdes Generalforsamling i Neder Dråby Digelaug lørdag den 22. april 2017 kl 11.00. Generalforsamlingen afholdes i Kignæshallen, Smedeengen, Jægerspris.

Dagsorden udsendes 14 dage før Generalforsamlingen. Indkaldelse 2017

Diget rundt om Vængetvej, Frihedsvej, Tuevej, Skyttevej www.digelaug.dk